Teen Adventure kurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.

Kurs jest prowadzony w przyjaznej atmosferze. Podczas kursu uczniowie zdobywają oraz doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji ustnej oraz pisemnej, rozumienia tekstów słuchanych i pisanych. Podczas zajęć dominuje język angielski, tak aby stworzyć uczniom warunki naturalnego kontaktu z językiem. Ten kurs również pozwala dzieciom na przygotowanie się do egzaminu szóstoklasisty.

Nasze zajęcia wzbogacamy o ćwiczenia i gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Dzieci w naszym centrum otrzymują bezpłatne podręczniki oraz portfolio językowe, które pozwoli rodzicom na wgląd w postępy swoich pociech.

Ukończenie kursu potwierdzone jest imiennym certyfikatem.