Top English Class

Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne

Category: Uncategorized

Get ready

Get ready kurs przeznaczony dla maturzystów lub gimnazjalistów.

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub gimnazjalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Podczas kursu uczniowie zdobywają oraz doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji ustnej oraz pisemnej, rozumienia tekstów słuchanych i pisanych, rozwiązywania testów gramatycznych.

Każde zajęcia wzbogacone są o ćwiczenia z użyciem tablicy interaktywnej.

Kursanci w naszym centrum otrzymują bezpłatne podręczniki oraz portfolio językowe.

Adult Adventure

Adult Adventure kurs przeznaczony jest dla osób w wieku 50+.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z językiem jak i dla osób, których celem jest udoskonalenie swoich umiejętności językowych. W trakcie kursu słuchacz ma możliwość rozwijać wszystkie sprawności językowe, a w szczególności sprawności komunikacyjne.

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć dopasowane są odpowiednio do zainteresowań słuchaczy. Każde zajęcia wzbogacone są o ćwiczenia z użyciem tablicy interaktywnej.

Kursanci w naszym centrum otrzymują bezpłatne podręczniki oraz portfolio językowe.

Ukończenie kursu potwierdzone jest imiennym certyfikatem.

Speak now

Speak now kurs przeznaczony jest dla młodzieży lub dorosłych.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z językiem jak i dla osób, których celem jest udoskonalenie swoich umiejętności językowych. W trakcie kursu słuchacz ma możliwość rozwijać wszystkie sprawności językowe, a w szczególności sprawności komunikacyjne.

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć dopasowane są odpowiednio do zainteresowań słuchaczy. Każde zajęcia wzbogacone są o ćwiczenia z użyciem tablicy interaktywnej.

Kursanci w naszym centrum otrzymują bezpłatne podręczniki oraz portfolio językowe.

Ukończenie kursu potwierdzone jest imiennym certyfikatem.

Young Adventure

Young Adventure kurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat.

Kurs jest prowadzony w przyjaznej atmosferze. Dzieci w trakcie kursu nabywają umiejętności komunikowania się. Podczas zajęć dominuje język angielski, tak aby stworzyć uczniom warunki naturalnego kontaktu z językiem.

Nasze zajęcia wzbogacamy o ćwiczenia i gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Dzieci w naszym centrum otrzymują bezpłatne podręczniki oraz portfolio językowe, które pozwoli rodzicom na wgląd w postępy swoich pociech.

Ukończenie kursu potwierdzone jest imiennym certyfikatem.

Teen Adventure

Teen Adventure kurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.

Kurs jest prowadzony w przyjaznej atmosferze. Podczas kursu uczniowie zdobywają oraz doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji ustnej oraz pisemnej, rozumienia tekstów słuchanych i pisanych. Podczas zajęć dominuje język angielski, tak aby stworzyć uczniom warunki naturalnego kontaktu z językiem. Ten kurs również pozwala dzieciom na przygotowanie się do egzaminu szóstoklasisty.

Nasze zajęcia wzbogacamy o ćwiczenia i gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Dzieci w naszym centrum otrzymują bezpłatne podręczniki oraz portfolio językowe, które pozwoli rodzicom na wgląd w postępy swoich pociech.

Ukończenie kursu potwierdzone jest imiennym certyfikatem.

© 2024 Top English Class

Theme by Anders NorenUp ↑