Get ready kurs przeznaczony dla maturzystów lub gimnazjalistów.

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub gimnazjalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Podczas kursu uczniowie zdobywają oraz doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji ustnej oraz pisemnej, rozumienia tekstów słuchanych i pisanych, rozwiązywania testów gramatycznych.

Każde zajęcia wzbogacone są o ćwiczenia z użyciem tablicy interaktywnej.

Kursanci w naszym centrum otrzymują bezpłatne podręczniki oraz portfolio językowe.