Young Adventure kurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat.

Kurs jest prowadzony w przyjaznej atmosferze. Dzieci w trakcie kursu nabywają umiejętności komunikowania się. Podczas zajęć dominuje język angielski, tak aby stworzyć uczniom warunki naturalnego kontaktu z językiem.

Nasze zajęcia wzbogacamy o ćwiczenia i gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Dzieci w naszym centrum otrzymują bezpłatne podręczniki oraz portfolio językowe, które pozwoli rodzicom na wgląd w postępy swoich pociech.

Ukończenie kursu potwierdzone jest imiennym certyfikatem.